Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği -KITUYAD

(Cyprus Turkish Association of Tourism Journalists and Writers)

 

KITUYAD (Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği), turizm sektörüne yönelik yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan gazeteci, yazar, editör, muhabir ve araştırmacılarının kurduğu bir dernektir.

 

KITUYAD’IN AMACI

 

KITUYAD, diğer ülkelerde ve Kıbrıs’ta hızla gelişen, her alanda uzmanlaşma sürecinin basın yayın alanında ki yansımasının bir ifadesi olarak turizm gazeteciliği, muhabirliği, yazarlığı, editörlüğü ve akademisyenliğinin genelden ayrı bir uzmanlık alanı olduğu gerçeğinden hareketle kurulmuş bir dernektir.

KITUYAD ´ ın amacı, turizm haberi yazan muhabir, turizm yayını çıkaran yayıncı veya editör ya da turizm ile ilgili yazı yazan yazarlar ve turizm sektörüne yönelik araştırma yapan akademisyenlerin sahip oldukları deneyim ve birikimleri ile sektöre ve genel kamuoyuna seyahat endüstrisi konusunda kurum ve kişilere sağlıklı bilgi aktarılmasını sağlamaktır.

KITUYAD, KKTC’de hızla gelişen turizm sektörünün yarattığı bir ihtiyaç ürünü olarak kuruldu.

 

KITUYAD ´ın kuruluş amacı, ihtiyaç haline gelen turizm gazeteciliği ve yayıncılığının örgütlenerek geliştirilmesini sağlamaktır.

 

SEYAHAT ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ VE KITUYAD

 

Dünyada, özellikle seyahat endüstrisinin geliştiği Batı Avrupa ülkelerinde turizm sektörünün ulaştığı hacim ve söz konusu ülkelerde tatil olgusunun kapsadığı geniş toplum kesiminin yarattığı etkiye paralel olarak turizm yazarlığı çok gelişmiş ve kurumsallaşmıştır.

Hatta turizm yazarlığı Batı Avrupa ülkelerinde alt kollarını da yaratarak önemli bir meslek haline gelmiştir.

 

Bu dönemde gezi edebiyatının da önemli bir gelişme gösterdiği dikkat çekiyor.

 

TÜKETİCİ İLE GİRİŞİMCİ ARASINDAKİ KÖPRÜ

 

Kısaca belirtmek gerekirse turizm gazeteciliği, turizm yazarlığı, akademisyen ve araştırmacılığı günümüzde Avrupa ülkelerinde yalnız basında değil bütün toplum nezdinde en saygın ve etkin uzmanlık alanları arasına girmiştir.

Batı Avrupa ülkelerinde turizm yazarlığının böylesine etkin ve güçlü olması hiç kuşkusuz turizm sektörünün bu ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarında sahip olduğu etki ile de orantılıdır.

Dünya seyahat endüstrisinin en gelişmiş ülkeleri olarak öne çıkan Almanya ve İngiltere´de bugün ´Seyahat Danışmanlığı´ diye ayrı bir meslek oluşmuş ve bu işi genellikle gazetecilik mesleğinden gelenler yapmaktadır.

Seyahat danışmanlığının daha çok basın mesleğinden veya turizm yayıncılığından gelme kişiler ile turizm alanında akademik çalışmalarda bulunanların yapmasının nedeni bu kesimde çalışan kişilerin sektöre ilişkin bilgilere daha çok sahip olması, dolayısıyla başvuranlara sağlıklı bilgi verebilme olanağına sahip olmalarındandır.

Bugün ister bir tüketici/ tatilci, ister bir yatırımcı/ girişimci olsun, yapılacak iş de ister birkaç günlük bir tatil, ister milyonlarca dolarlık bir yatırım olsun, her iki kesimin de öncelikle bilgiye ihtiyacı vardır. Bu bilgiyi de objektif olarak sunabilen yalnız turizm gazeteci, yazar ve araştırmacı ve akademisyenleridir.

 

 

KAMU YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLER

 

Bu özellikleri ile turizm yazarları Avrupa´da çok önem verilen bir kesimi oluşturuyor. Hatta İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde turizm danışmanlığı ve turizm gazeteciliği yapan kişiler yatırımcı girişimci hatta ülke hükümetleri üzerinde etkili kişilerdir.

Zira kamuoyuna en sağlıklı bilgiyi bu kesim vermektedir.

 

Herhangi bir ülke kendini tanıtmak için milyonlarca dolar harcayıp kampanyalar açsa bile bu kampanyaların etkisi doğrudan o ülkedeki gerçeği tüketiciye yansıtan bağımsız turizm gazetecileri kadar olamıyor.

Aynı şekilde konuyla ilgili yapılacak bir araştırmanın bu alanda uzmanlaşmış bir akademisyen tarafından yapılması konunun daha sağlıklı bir temele oturmasını sağlıyor.

Turizm gazeteci, yazar, editör, yayıncı ve akademisyenlerinin böylesine etkin ve saygın olmasını sağlayan hiç kuşkusuz sahip olunan bilgi, kültür ve deneyim birikimidir.

 

SAĞLIKLI BİLGİYE OLAN İHTİYAÇ

 

Turizm gazeteciliği, yazarlığı araştırmacı ve akademisyenliği, günümüzde hem endüstrinin kazandığı ekonomik boyutun ülke ekonomilerinde oynadığı rol, hem de her gecen gün daha çok sayıda kişinin tatilciler kervanını katılmasındandır.

Seyahat olgusunun böylesine genişleyip toplumun her kesimini kapsamaya başlamasıyla kamu yönetimleri, yatırımcı girişimci ve tüketicilerin bu alandan daha geniş ve sağlıklı bilgi edinme gereksinimini artırdı.

Bugün Kıbrıs’ta da yavaş yavaş geliştiğine tanık olduğumuz bu süreç doğal olarak kendi örgütlenmesini de yaratıyor.

 

İşte bu süreç içinde kurulan KITUYAD, kendine turizm yazarlığı turizm gazeteciliği turizm editörlüğü, turizm muhabirliği veya akademik kariyerini turizm alanında yapmayı tercih etmiş kişileri örgütleme amacının ifadesi olarak doğdu.

 

UZMANLIK ALANI OLARAK TURİZM YAZARLIĞI

 

Böylesine önemli işlevler üstlenmeyi amaç edinip hedefleyen KITUYAD önüne koyduğu kısa ve orta vadeli projeler ile bu alanda önemli işlevler görmeyi hedefliyor.

KITUYAD, turizm yayıncılığı ve turizm gazeteciliğinin diğer alanlarda örnekleri görülen türde uzmanlık gerektiren bir iş olmasından hareketle bu faaliyetlerin işin ehli kişiler eliyle yapılmasını savunuyor.

Bu amacı gerçekleştirebilmek için de üyelerini sektör ile ilgili en iyi turizm haberi yapan muhabir, en iyi turizm yayınını yöneten editör, en iyi turizm yazısı yazan köşe yazarı, sektörle ilgili en sağlıklı araştırmayı yapan akademisyen olması için KITUYAD sürekli bir eğitim faaliyeti yürütmeyi hedefliyor.

 

KESİMLER ARASI İLİŞKİ PLATFORMU

 

KITUYAD ´ ın üyelerine yönelik yürüteceği eğitim faaliyetinin sektörün de yararına olacağından, bu alanda birikim, deneyim ve bilgiye sahip sektör temsilcileri ile de yakın ilişki içinde olmaya özen gösteriyor.

Bu kapsamda KITUYAD üyeleri ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek toplantılar düzenleyerek hem sektör sorunlarının daha iyi kavranması hem de sektör ile KITUYAD arasında daha sıkı ilişki kurulmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda KITUYAD, her ay sektör temsilcileri ile üyeleri bir araya getiren toplantılar yapmayı amaçlamaktadır.

KITUYAD toplumda yaygın olan, ama sağlıklı olmayan “Kağıt üzerinde çok üyesi olan, gerçekte etkin bir çalışması olmayan, bu yüzden de bir ´Tabela´ derneği olan derneklerden biri olmak yerine, her biri kendi alanında etkin, sektöre ve derneğe aktif katkıda bulunan üyeleri hedefliyor.

Bu nedenle KITUYAD’ a üye olacak kişilerde öncelikle bu ölçü ve anlayış aranıyor.

 

 

KITUYAD ÜYELİĞİNİN AYRICALIĞI

 

KITUYAD ´ın önümüzdeki dönemde önüne koyacağı bir diğer iş de sektör ile iletişimde gereksinim duyulan kişi kurum ve kuruluşların isim, telefon ve mail adreslerinden oluşacak bir “Turizm Rehberi” – ‘Turizm Ağı’ oluşturmaktır.

Bu rehber ve ağ sayesinde turizm ile ilgili haber yapan, yazı yazan kişiler gereksindikleri bilgileri edinmek isterken ulaşacakları kaynaklara daha kolay ulaşabileceklerdir. Bu, aynı zamanda KITUYAD üyelerini bulundukları işyerlerinde turizm ile ilgili haberleri çıkarmada diğer kişilere göre ayrıcalıklı ve üstün kılacaktır.

KITUYAD istatistik ve bilgi merkezi KITUYAD ´ın önümüzdeki dönemde yapılmak üzere önüne koyduğu bir başka iş de herkesin her alanda en çok gereksindiği sayısal bilgilere ulaşılmasını sağlayacak bir “Bilgi merkezi”nin oluşturulmasıdır.

Bu konuda turizm gazeteci, yazar, muhabir ve yayıncısının ihtiyaç duyduğunda hemen bulabileceği en genel bilgilerden en ayrıntı ve özellikli bilgilere kadar her konuda sayısal bilgileri içeren bir çalışma hazırlanacak.

Bu yolla hem sektör ile ilgili sağlıklı verilerin kullanılması olanağı yaratılacak hem de KITUYAD üyelerinin sahip olduğu bu olanak sayesinde diğer gazeteci ve yazarlar da yararlanabilecek.

 

TÜRKİYE TURİZM YAZARLARIYLA İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

 

Türkiye Turizm Yazarları Derneği ile yakın ilişkiler içerisinde olan KITUYAD, uluslararası alanda yapacağı etkinlikler ile de KKTC Turizminin tanıtımına katkı koyacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin gündeminin ilk sıralarında yer alan bir diğer konu da derneğin bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye yapılması çalışmalarına hız verilmesidir.

Söz konusu uluslararası kuruluşlara üyeliğin gerçekleşmesinden sonra KITUYAD üyeleri uluslararası turizm ve seyahat Pazarlarındaki gelişmeleri çok daha kolay izleyebilecektir.

Bu yolla KITUYAD üyeleri uluslararası seyahat endüstrisi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar nezdinde akredite olabilecek, dolayısıyla uluslararası kurumlara üyeliğin sağladığı olanaklarla dünyanın çeşitli yerlerindeki fuar, kongre toplantı vb. turizm etkinliklerine çok daha kolaylıkla ve cüzi maliyetlerle katılıp izleyebilme olanağı doğacaktır.

Bu olanakların yaratılması, KITUYAD üyelerine çalıştıkları yerlerde uluslararası etkinlikleri izlemede öncelik tanınmasını da beraberinde getirecektir. Çünkü KITUYAD üyeleri yurtdışındaki etkinlikleri diğer meslektaşlarına göre daha kolay ve daha düşük maliyetlerle izleyebilir olacaklar.